Tak jako Světlonoš na nebi je zářící,
plane i Tvoje hvězda září nebeskou,
aby posvítila na cestu Bestii,
která namířeno má do ulic Betléma, by se zde zrodila.
Otcem jejím bude kozel z Mendesu a matkou její pak hříšná vášeň.
To vše se děje v době tak úchvatné, nazývá se Svatou Apokalypsou Posledních Dnů.
V ten čas oddělí se ti, kteří v noci krve požívají
a velikost svou navzájem respektují.
Na světle Měsíce dovedou létat
a hodují na těch, kteří je chtěli pokořit.
Trýznitele své a nepřátele mocí svou a hrdostí rozdrtí.
Povstanou tak děti temné matky, jejímž jménem je Noc
a sestra její nazývá se Magie. Ony propůjčí jim mnoho
služebníků, sešlou jim proroky a ti je mnohými dary
temnot obdaří. Aby lépe a s převahou snášely trýzně
živoucí existence v lůně krutého světa.
S vědomím hesla na korouhvi - OMNIS VITA SUPPLICIUM EST -
sjednotí tak všechny, kdož chtějí z úst jejich proroků naslouchat
,aby v černém šatu a temném závoji noci
v pospolitosti přečkali poslední křeče živoucí smrti světa.
Tyto dary budou uděleny nemnohým. A v ten čas se oddělí ti
,kteří pod nočním nebem přežívají a jméno jejich bude
Nosferatu, což v jazyce jejich bohů značí...
"Ten, který nemůže zemřít"Jsme bledí, jako studené světlo Měsíce, jenž nás volá a probouzí z našeho spánku...aby nám navrátilo nekonečnou sílu darovanou temnými bohy, Měsícem - sluncem temnoty, který nás vede na osamělé výpravy za čerstvou krvý živých. Za tou krví, skrze niž se znovu narodíme...tehdy opouštíme studené rakve a v naší hrobce zůstává jen sotva znatelný otisk našich astrálních těl...a potom se nad hřbitovní zdí či ve stínu starého domu mihne temný stín. Přicházíme tiše, nezvaní hosté, kteří vždy dostanou po čem jejich temné srdce touží...KREV...naše láska, touha i záhuba !!!

Zatracenci, odsouzeni ke stálému hladu a touze po krvi


Vampýři