Chvíli před půlnocí odcházíme z Kanadské pivnice ,kde náš účet , který se marně servírka pokoušela spočítat, byl tak zaplněný čárkami ,že jsem měl i já problémy s počty. Na nejbližší zastávce odjíždíme společně s Kuželkou na chatu a zbytek jde na disku do Zetka. Bohužel jsme museli vysednout o několik zastávek dřív, takže naše cesta pěšky mohla začít. Po 3/4 hodině docházíme s Kuželkou na chatu celí promrzlí. Kuželka to řeší Fernetem a já urychleně zabírám nejbližší postel. Bohužel usínám až po několika minutách, neboť Hrochův tvrdý spánek mě dováděl k šílenství. Kuželka zkoušel venku rozdělat oheň , ale jeho zálesácké schopnosti se nemohli srovnat s Kcharlovími a Arletinými, čekal na příchod zbytku lidí z města. Všichni přišli kolem čtvrté ráno a šli spát.

První byl vzhůru Kcharl , který spal venku, protože na něj v chatě nezbylo místo. Postupně se budili ostatní a byla provedena základní hygiena pod perlivou vodou Neo. Někteří jako Massoft, využili vodu z tamějšího potoka. Za nedlouho dojela Kuželkova Mamka se snídaní. Po snídani se začalo balit a první kdo nás začal opouštět byl Vempire, Hobbit a Yard. Po vroucném rozloučení jsem s nimi šel na zastávku , protože mi Vempire tvrdil, že neví kde zastávka leží. Vempire, Hobbit a Yard odjíždějí ze Zlína kolem (nevim kolik hodin) trolejbusem do Otrokovic. Po mém návratu na chatu jsem přisedl ke stolu , kde se ještě popíjelo a "vzpomínalo". ( zase nevim v kolik hodin) zamykáme chatu a jdeme já, Kuželka a Hroch doprovodit Meg, Raduš, Kcharla a Massofta na vlakovou zastávku, odkud odjíždějí do Otrokovic. Když stojíme na zastávce, volá Massoftovi Hobbit, že stojí spolu s Yardem kousek před Vyškovem a stopují. Do vlaku spolu s Meg, Raduš, Kcharlem a Massoftem nastupuje Kuželka, který s nimi jede až do Otrokovic. Já a Hroch jdeme zpátky na chatu , kde uklízíme. Kuželka po hodině přijíždí, směje se, protože ví , že máme vše uklizeno. Hned všichni odcházíme na vlak , kterým Hroch odjíždí domů. Já vystupuji ve Zlíně a loučím se s Hrochem. Kuželka opět jede až do Otrokovic...napsal ST@NIK