SVÍTÍCÍ ROZTOK
žákovský - bezpečný - kdekoliv - před 10 min - po 30 min

Legenda: "Přimět sůl aby světélkovala nemusí být až tak složité, jak se lze přesvědčit při realizaci pokusu"

Stručný popis: Smíchejte 200 g síranu draselného a 81,5 g síranu sodného a po malých dávkách k nim přidávejte horkou vodu. Když se všechny krystaly rozpustí, nechte roztok volně chladnout. Místnost, ve které pokus probíhá, musí být dostatečně temná - uvidíte pak, jak jiskry vznikají. První docela slabé jiskřičky se objevují již při 60°C a potom jich přibývá stále více. Když se vyloučí mnoho krystalů, uvidíte celé snopy jisker, ale na to je někdy třeba čekat i déle než hodinu. Přiložíte-li ucho ke stěně nádoby, uslyšíte něco jako hromobití.
                        Pokus je možné zopakovat i potom, když světélkování ustalo. Stačí několikrát přejet tyčinkou po krystalech, které jsou pod hladinou roztoku, nebo prostě několikrát obsah nádobky s krystaly protřepat.


Podrobný popis:

Pomůcky: kádinka, rychlovarná konvice

Chemikálie: 200 g K2SO4, 81,5 g Na2SO4

Vysvětlení: Světélkování bylo vyvoláno tvorbou podvojné soli 2 K2SO4 . Na2SO4 . 10 H2O.