ŠUMÁK
studentský - rizikový - zatemněná digestoř - před 10 min - po 5 min

Legenda: "Více než-li šumění občas mohutně unikajícího plynu, který s sebou strhává nepříjemně zapáchající formaldehyd, nás opět zajímá světlo, které při tomto jednoduchém a již velmi dlouho známém pokusu vzniká. Není sice moc intenzivní - navíc je dobré nechat předem zvyknout oči přítmí, které se má nacházet v pokusické místnosti. Problémy mohou vznikat s použitím již skoro zreagovaného, za čerstva bílého prášku (šupinky) pyrogalollu. Pyrogallol je trojsytný fenol. Viz vzorec. S formaldehydem je nutní pracovat v digestoři nebo na čerstvém vzduchu. Může se stát, že vykypí z kádinky ven a to je pak polízanice."

Podrobný popis: Připravte dva roztoky. První roztok připravte rozpuštěním 1 g pyrogalolu v 10 cm3 destilované vody a přidejte 10 cm3 koncentrovaného formaldehydu. Ve druhé kádince rozpusťte 0,5 g uhličitanu draselného v 10 cm3 destilované vody a k roztoku přilijte 20 cm3 30% roztoku peroxidu vodíku.
                            Baňku s prvním roztokem upevněte do stojanu. Poté místnost dokonale zatemněte a oba roztoky se smíchejte. Brzy poté se objeví poměrně slabé červenooranžové světélkování.

Pomůcky: kádinky, váhy, 2 odměrné válce (25 ml)

Chemikálie: formaldehyd (CH2O), peroxid vodíku H2O2, kyselý uhličitan draselný K2CO3, pyrogallol


Vysvětlení: Vznik světla je způsoben přeměnou při chemické energie při redoxních reakcích, ve kterých peroxid vodíku oxiduje formaldehyd a pyrogallol. Při reakci vzniká celá řada produktů (kyselina mravenčí, oxid uhelnatý, oxid uhličitý) a současně je emitováno světlo oranžové barvy.

Doporučení: Případný možný nezdar pokusu může být způsoben zejména nízkou kvalitou pyrogallolu, který jsa čistý, jest bílým práškem či šupinkami. Ochotně reaguje se vzdušným kyslíkem, který jej však znehodnocuje. Eventuelně je již "vyšumělý" peroxid vodíku či málo koncentrovaný roztok formaldehydu. V chemikáliích hledejme zakopaného psa.