ŠTEKAJÍCÍ PES

Pomůcky: skleněná trubice (vzdušný chladič apod.), 2 ks pryžové zátky, kohout, "šlehačkovač", hadička, špejle, skleněná stříkačka (10 cm3), pneumatická vana

Chemikálie: sirouhlík CS2, oxid dusný N2O ze šlehačkové bombičky

Provedení: Naplňte skleněnou trubici (1,5-2,2 m dlouhá, 2-5 cm v průměru) vodou, zazátkujte ji a umístěte do pneumatické vany. Trubici ode dna odzátkujte a naplňte oxidem dusným. Nechejte trochu vody v trubici a zazátkujte ji, vyjměte z vany a postavte do železných kruhů laboratorního stojanu.
                  Umístěte stojan s kruhy a trubici na podlahu a obklopte spodní část trubice ochranným štítem. Do stříkačky natáhněte sirouhlík (použijte 0,7 - 0,8 cm3 sirouhlíku na litr oxidu dusného) a rychle ho vstříkněte do trubice. Promíchejte vzniklou směs několikerým obrácením trubice. Nezapomeňte uvolnit přetlak vznikající v trubici! Pokračujte v převracení trubice a uvolňování tlaku do té doby, dokud slyšíte unikat plyny z trubice. Zazátkovanou trubici postavte do kruhů na laboratorním stojanu. Trubice je nyní připravena k demonstraci. Zhostěte se demonstrace co nejdříve. Vaše ruce i tvář mějte odkloněné od vrchu trubice. Pro zapálení směsi opatrně odstraňte vrchní zátku a zapalte směs hořící dřevěnou špejlí. Tato operace by měla být provedena opatrně a přitom rychle, aby se nedostal do trubice vzduch. Jak plamen postupuje dolů skrz směs plynů, zazní štěkavý zvuk. Modrý plamen lze nejlépe pozorovat v potemnělé místnosti.

Bezpečnostní pokyny: Tento experiment by měl být vždy raději prováděn za ochranným štítem. Sirouhlík má velmi nízkou teplotu vznícení a je velmi jedovatý. Nepoužívejte naprasklé skleněné trubice!