MITSCHERLICHŮV POKUS
demonstrační - rizikový - zatemnitelná místnost či laboratoř - před 30 min - po 15 min

Legenda: "Od objevení fosforu, prvku, který se vyznačuje schopností světlékovat, roku 1669 Hamburkským alchymistou Henigem Brandem se podařilo rozumně využít tohoto fascinujícího jevu až k důkazu přítomnosti tohoto prvku při toxikologických zkouškách Dr. Mitscherlichem. Výhodou je rychlost, nenáročnost, jedinečnost důkazu fosforu a skutečnost, že lze takto pouhým okem prokázat přítomnost fosforu ve velmi malém množství. Dnes se této prosté metody již však příliš nepoužívá."

Pomůcky: stojan, varná baňka (250 ml), vzdušný chladič, kahan, ch. kleště, miska, nůž, varné kamínky, ochranné pomůcky

Chemikálie: bílý fosfor, roztok kyseliny dusičné HNO3 k likvidaci zbytků P4, 5% roztok modré skalice (CuSO4.5H2O) jako 1. pomoc při kontaktu s jedem

Postup: Do misky s vodou vhoďte tyčinku bílého fosforu. Rychle - z vody do vody. (Jak známo, fosfor se vždy uchovává ve skleněných lahvích pod vodou!) Do kleští chytni tyčinku bílého fosforu a nožem pod vodou opatrně odřízni kousek bílého fosforu velikosti hrášku a vhoď ho za pomoci pinzety do varné baňky s vodou a varným kamínkem. Baňku upevni do stojanu a nasaď na ni vzdušný chladič. Poté začni směle zahřívat baňku k varu a pozoruj. Jako 1. pomoc při kontaktu s tímto jedem slouží omytí 5% roztokem modré skalice.

Likvidace odpadu: Všechny předměty (i voda!), které přišly do styku s bílým fosforem je třeba desaktivovat v roztoku kyseliny dusičné.
                                Roztok HNO3 několikanásobně zředit vodou a kanalizovat.