LUMINOL - DŮKAZY
žákovský/demonstrační - bezpečný - laboratoř - před 10 min - po 5 min

Pomůcky: 1 x kádinka (100 cm3), odměrný válec (10 cm3), pipeta (1 cm3), váženka, lžička, analytické laboratorní váhy

Chemikálie: luminol, koncentrovaný roztok amoniaku, 3% roztok peroxid vodíku H2O2, hexakyanoželezitan draselný K3[Fe(CN)6)], pentahydrát síranu měďnatého CuSO4. 5 H2O

Provedení: Do 100 cm3 kádinky odměřte 10 cm3 koncentrovaného roztoku amoniaku a rozpusťte v něm navážku 0,1 g luminolu. Takto připravený roztok zřeďte destilovanou vodou do objemu 100 cm3. Do roztoku těsně před použitím přilijte z pipety 0,5 cm3 3% roztoku peroxidu vodíku.
Do dvou zkumavek postupně nalijte asi po 2 cm3 připraveného roztoku. Do zkumavky č. 1 v temnu přidejte pár kapek 5% roztoku červené krevní soli, do druhé pár kapek 5% roztoku modré skalice.