LUMINOL

Pomůcky: kádinka (2000 cm3), 2 x kádinka (100 cm3), kádinka (1000 cm3), pipeta (5 cm3), analytické váhy

Chemikálie: luminol, hydroxid sodný NaOH, hexakyanoželezitan draselný K3[Fe(CN)6)], peroxid vodíku H2O2 (w = 30 %)

Provedení: Ve velké litrové kádince připravte první roztok rozpuštěním navážky 0,1 g luminolu ve 3 cm3 dvou molárního roztoku hydroxidu sodného. Vzniklý roztok zřeďte destilovanou vodou na objem 400 cm3.
Druhý roztok vznikne rozpuštěním 0,25 g K3[Fe(CN)6)] asi v 50 cm3 destilované vody. Přidejte k němu 10 cm3 3% roztoku peroxidu vodíku a roztok doplňte destilovanou vodou na objem 400 cm3. V zatemněné místnosti pak pomalu slijte oba roztoky do dvoulitrové kádinky. Vznikne světle modře světélkující roztok. Po půl minutě můžete přidat ještě asi 10 cm3 roztoku hydroxidu sodného k oživení luminiscence.