Bezpečnostní klasifikace použitých chemikalií:

NÁZEV LÁTKY KLASIFIKACE S-VĚTY R-VĚTY
luminol (C8H7N3O2) neklas.    
koncentrovaný roztok amoniaku C; R34
N; R50
S(1/2-)26-36/37/39-45-61 R34-50
3% ní roztok peroxidu vodíku Xi; R36-38    
hexakyanoželezitan draselný neklas.    
pentahydrát síranu měďnatého Xn; R22
Xi; R36/38
N; R50
S(2-)22-60-61 R22-36/38-50/53
hydroxid sodný C; R35 S(1/2-)26-37/39-45 R35
bezvodý uhličitan draselný Xi; S 22-26 R 36/37/38
uhličitan sodný Xi; R36 S(2-)22-26 R36
hydrogenuhličitan sodný neklas.    
uhličitan amonný neklas.    
lucigenin (dusičnan N,N´- dimethyl - 9,9´-diakrinium) (C28H22N4O6) neklas.    
ethanol F; R11 S(2-)7-16 R 11
fluorescein (C20H12O5) neklas.    
rhodamin B (C29H33N2O2) neklas.    
methylenová modř (C16H19N3S) Xm;   R22
oxalylchlorid (C2Cl2O4) T;
C;
S 26-36/37/39-45 R14-23-29-34-37
oxid hlinitý neklas.    
dichlormethan karc.kat.3; R40 S(2-)23-24/25-36/37 R40
hydroxid draselný Xn; R22
C; R35
S(1/2-)26-36/37/39-45 R22-35
N-bromsuccinimid (C4H4BrNO2) Xn;
Xi;
S 26-36 R 22-36/37/38
violantron (C34H20O2) neklas.    
koncentrovaná kyselina chlorovodíková C; R34
Xi; R37
S(1/2-)26-45 R34-37
manganistan draselný O; R8
Xn; R22
N; R50-53
S(2-)60-61 R8-22-50/53
oxid manganičitý Xn; R20/22 S(2-)25 R20/22
pyrogalol Xn;
N;
S 36/37-61 R 20/21/22-52/53-68
38 % formaldehyd mut.kat.3
karc.kat.3; R40
T; R23/24/25
C; R34
R43
S(1/2-)26-36/37/39-45-51 R23/24/25-34-40-43
30% peroxid vodíku O; R8
C; R34
S(1/2-)3-28-36/39-45 R8-34
bílý fosfor F; R17
T+; R26/28
C; R35
N; R50
S(1/2-)5-26-38-45-61 R17-26/28-35-50
koncentrovaná kyselina dusičná O; R8
C; R35
S(1/2-)23-26-36-45 R8-35
červený fosfor R16
F; R11
N; R50
S(2-)7-43-61 R11-16-50
sirouhlík F; R11
repr. Kat.3; R62-63
T; R48/23
Xi; R36/38
S(1/2-)16-33-36/37-45 R11-36/38-48/23-62-63
oxid dusný neklas.    
silicid vápníku neklas.    
diethylether F+; R12
R19
Xn; R22
R66
R67
S(2-)9-16-29-33 R12-19-22-66-67