BAREVNÁ SPIRÁLA

obr.: spirala.bmp

Pomůcky: skleněná spirála nebo spirálový chladič, nálevka, 2 ks dělící nálevky (100 cm3), kohout či tlačka, hadička, 5 ks odměrná baňka (1000 cm3)

Chemikálie: lucigenin, ethanol, hydroxid sodný NaOH, 30% roztok peroxidu vodíku H2O2, fluorescein, rhodamin B, methylenová modř

Provedení: 1. Připravte následující sadu roztoků:

              Roztok A: V odměrné baňce rozpuste 8 g hydroxidu sodného v 650 cm3 destilované vody, přidejte 300 cm3 ethanolu a 50 cm3 30% peroxidu vodíku. Roztok používejte výhradně čerstvě připravený!
              Roztok B: 0,2 g lucigeninu rozpuste v odměrné baňce a dolijte po rysku destilovanou vodou. Jedná se o trvanlivý zásobní roztok!
              Roztok C: V odměrné baňce rozpuste v ethanolu 0,5 g rhodaminu a dolijte po rysku ethanolem.
              Roztok D: V odměrné baňce rozpuste v ethanolu 1 g fluoresceinu a dolijte po rysku ethanolem.
              Roztok E: V odměrné baňce rozpuste v ethanolu 0,5 g methylenové modři a dolijte po rysku ethanolem.

2. Podle schématu na obrázku sestavte pokusnou aparaturu.
3. Jednu dělící nálevku naplňte roztokem A, druhou roztokem B.
4. Místnost zatemněte a otevřete současně uzávěry obou nálevek.
5. Zregulujte průtok spirálou tak, aby nedocházelo k přetékání reakční směsi.
6. Barva světla změníte přilitím vždy 10 cm3 roztoku C (fialová), D (žlutá) nebo E (modrá) do soutoku v nálevce.